"Ik vond het zo leuk wat mijn zoon allemaal deed bij de waterscouts, dat ik zelf leiding ben geworden." Sigrid, welpenleiding

Alle adressen

Korte lijntjes - daar houden we van! Hieronder vind je daarom een hele lijst namen en contactgegevens. Geen idee wie je zoekt? Stuur dan een mailtje naar info@caspardirobles.nl, of bel 06-23493101 of 06-22914494.

Adreslijst

Algemeen
info@caspardirobles.nl

Clubgebouwen
't Dok en 't Wrotters Dokje, Kanaalweg 112, 8861 KJ Harlingen

Wachtschip
De vaste ligplaats van Di Adventure is direct bij 't Dok

Groepsbestuur
voorzitter: Barend Jan Baars, info@caspardirobles.nl, 06-22914494
secretaris: Astrid Diemel, secretaris@caspardirobles.nl, 06-23493101
penningmeester: Remco Kingma, penningmeester@caspardirobles.nl
notulist: Rolinda de Vries
groepsbegeleider: Dorien Krijt
algemeen bestuurslid: Thom Tuinstra
algemeen bestuurslid: Mirjam Beuker-Outhuijse

Welpen - welpen@caspardirobles.nl
leidster: Sigrid van Wijk, 06-12345678
leidster: Esmée Punter
leidster: Manon Outhuijse
leider: Bas Wouthuis

Junior-zeeverkenners - jzv@caspardirobles.nl
teamleider: Christiaan Notenboom, 06-20392499
leider: Loes Anne Wink
leider: Floris Meijer

Zeeverkenners - zv@caspardirobles.nl
teamleider: Alex van der Bij, 06-81162567
leidster: Corine Meijer
leider: Roland Pennaertz

Wilde vaart - wv@caspardirobles.nl
teamleider: Bart Voorthuijzen, 06-13738505
begeleider: Harm van der Spoel
begeleider: Joppe Kortleve

Loodsen - loodsen@caspardirobles.nl
contactpersoon: Philip Vlug, 06-21845040

Senior-loodsen - seniorloodsen@caspardirobles.nl
contactpersoon: Barend Jan Baars, 06-22914494

Praktijkbegeleider
Joost Diemel

Oudervertegenwoordigers
welpen: vacant
junior-zeeverkenners: Dominique Kooistra, jessekooistra@home.nl, 06-18369000
zeeverkenners: Dorien Krijt via 06-22914494

Materiaalmeesters
contactpersoon: Philip Vlug, Thom Tuinstra

Beheerder Caspar Di Namisch
Bart Voorthuijzen

Beheerder Di Hermes
Michel Loois

Beheerder terrein en aanlegplaats
Gerben Dijkstra

Vertrouwenspersonen
Wouke Lans (0511-454468) en Dorien Krijt, vertrouwenspersonen@caspardirobles.nl

Activiteitenteam
Barend Jan Baars, Mignon Bek, Astrid Diemel, Moniek Dotinga, Jeljer Glashouwer, Yvonne van Houten, Jolanda Outhuijse, Dominique Schuil, Dorien Krijt

Kledotheek
Cunera de Ruiter, kledotheek@caspardirobles.nl, 0517-412142 (het beste bereikbaar 's avonds tussen 19.00 en 20.00 uur)

Ledenadministratie
Dominique Kooistra, ledenadministratie@caspardirobles.nl

Stichtingsbestuur
voorzitter: Hepco van der Zee
secretaris: Chris Elsinga, 06-53944765
penningmeester: Remco Kingma
algemeen bestuurslid: Maurits Obbema