"Bij Scouting heb ik mij als vrijwilliger ontwikkeld op basis van mijn professionele kennis en ervaring op het water. Eerst deed ik dat als leiding en nu heb ik een nieuwe uitdaging als bestuurslid." Jeannette, schipper en bestuurslid

Organisatie

Onze groep bestaat uit een vereniging en een stichting. De vereniging houdt zich bezig met het wekelijkse scoutingspel, de stichting beheert het gebouw, het terrein en de financiën.

Groepsbestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het beleid. Het voert de leden- en financiële administratie, bewaakt en bevordert de kwaliteit van de leiding en het aangeboden scoutingspel, bemiddelt in geval van conflicten, ziet toe op zorgvuldig gebruik van materiaal, gebouw en geld en bevordert via groepsactiviteiten de samenhang binnen de groep.

Zoals gebruikelijk bij een vereniging is er een dagelijks bestuur. De voorzitter bewaakt de samenhang en continuïteit van de groep. Hij zorgt dat het beleid via vergaderingen van de Groepsraad en het bestuur wordt uitgevoerd, geëvalueerd en vernieuwd. De voorzitter onderhoudt namens de groep ook de externe contacten. De secretaris is de rechterhand van de voorzitter. Hij is verantwoordelijk voor de externe en interne communicatie, roept vergaderingen bij elkaar en houdt de algemene gang van zaken in de gaten. De penningmeester is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Hij stelt bijvoorbeeld de (meer)jaarlijkse begroting op, bewaakt de inkomsten en uitgaven van de groep en stelt het financieel jaarverslag op.

Het groepsbestuur van de Caspar telt verder nog leden die als notulist of algemeen bestuurslid een bijdrage leveren aan een soepel bestuur van de groep. Een bijzondere positie heeft de groepsbegeleider. Die staat individuele leid(st)ers en speltakteams bij. Denk aan het begeleiden van nieuwe leiding, het stimuleren van de leidinggevende bekwaamheid en het bemiddelen bij conflicten. Doelen: zorgen dat alle vrijwilligers zich fijn voelen in de groep en bevorderen van de kwaliteit van de programma's.

Leiding

Onze speltakken hebben elk een eigen leidingteam. Dat bestaat bij voorkeur uit minstens 3 personen en is gemengd van samenstelling. De leiding zorgt voor een leuke, spannende, uitdagende, ontspannende, leerzame opkomst voor de jeugdleden. Naast de wekelijkse opkomst besteden de leiders en leidsters ook tijd aan voorbereiding, planning en invulling van één of meer weekendkampen per jaar en een zomerkamp. Ben je 17 jaar of ouder en heb je interesse in een functie als leiding, neem dan contact met ons op. 

Als leid(st)er ben je ook lid van de Groepsraad, het hoogste orgaan binnen een scoutinggroep. In de Groepsraad regelen alle leidinggevenden, bestuursleden en andere kaderleden samen het draaien van de groep. De oudste groepen hebben er bovendien een vertegenwoordiger in, en beslissen dus mee over zowel beleid als praktische zaken. De Groepsraad benoemt de leden van het groepsbestuur, dat als een soort uitvoerend 'dagelijks bestuur' van de Groepsraad functioneert.

... en vele anderen

Heel veel mensen dragen een steentje bij aan de Caspar. De een doet dat als beheerder van een motorboot, de ander door groepsmateriaal zoals tenten te onderhouden. Zo voert ook iemand de ledenadministratie, onderhoudt iemand terrein en aanlegplaats en runt iemand onze Kledotheek. Dankzij al die helpende handen hebben we een gezellige, actieve en ondernemende groep, waarin overigens altijd plaats is voor enthousiaste nieuwe mensen.