"Ik ken de Waterscouts als fijne Harlinger vereniging vol leuke, sportieve, leerzame en energievolle activiteiten waar leden kunnen zijn wie ze zijn en waar iedereen welkom is." Stijn, jongerenwerker gemeente Harlingen

Geld mag geen probleem zijn

Bij de Caspar willen we alle activiteiten bereikbaar houden voor alle leden. Geld mag geen reden zijn om thuis te blijven. 

Is de contributie een probleem? Dan zoeken we graag samen naar een oplossing. Dat geldt ook wanneer de kosten van een scoutingbloes, een weekend- of zomerkamp lastig zijn. Met onderstaande mogelijkheden komen we er altijd uit.

1. Bijdrage van de gemeente

Voor bepaalde kosten voor kinderen van 4-18 jaar heeft de gemeente Harlingen een regeling. Daarvoor wordt samengewerkt  met het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld.

Eenmaal per jaar kan een bijdrage worden gevraagd, bijvoorbeeld voor de contributie en het zomerkamp. Voorwaarde:
- uw inkomen (loon of uitkering) is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt 
- óf u houdt - ondanks een hoger inkomen - door alle vaste lasten toch een laag netto-inkomen over 
Dit valt te checken via www.sozawe-nw-fryslan.nl > bijstandsnormen.
Het Gebiedsteam Harlingen helpt met plezier bij een aanvraag (telefoon: 14 0517, keuze 2)

2. Samen Caspar

Niet iedereen heeft evenveel te besteden. Daarom is er 'Samen Caspar'. Uit dit solidariteitspotje dekken we buitengewone kosten om alle leden in staat te stellen gewoon aan alle activiteiten mee te doen. Kunt u een bijdrage goed gebruiken? Aarzel dan niet om een beroep doen op ‘Samen Caspar’, het potje ís er voor! Neem contact op met de leiding of iemand van het bestuur. 

Eenmaal per jaar vragen we alle ouders of ze een bijdrage voor 'Samen Caspar' kunnen missen. Bijdragen van derden zijn natuurlijk ook welkom: rekening NL71 RABO 0300 8183 78 van Scouting Caspar di Robles, graag onder vermelding van 'Samen Caspar'.