"In het dagelijks leven ben ik docent bij CSG Comenius in Leeuwarden. De nadruk bij Scouting ligt op dingen dóen. Wat ik waanzinnig gaaf vind zijn de zeillessen en kampen. Ik krijg er energie van om mijn werkweek weer goed door te komen." Roland, junior-zeeverkennersleiding

Vertrouwenspersonen

Op school, kantoor, in de zorg, in de sport: overal waar mensen samen zijn, komt helaas ook ongewenst gedrag voor. Vermoed je dat iemand van de Caspar bij zoiets is betrokken, of dreigt te worden, of is jouzelf iets overkomen? Blijf er dan niet mee rondlopen, maar meld je bij onze vertrouwenspersonen: Wouke Lans (0511-454468) of Dorien Krijt. Je bereikt hen ook via vertrouwenspersonen@caspardirobles.nl.

Wouke: "Ik ben al jaren een actieve scout, eerst als lid, daarna als leiding en inmiddels als vrijwilliger aan de zijlijn. Ik ben al bij veel verschillende scoutinggroepen actief geweest en hoewel ik niet uit Harlingen kom draag ik de Caspar toch een warm hart toe. In het dagelijks leven werk ik als verpleegkundige in de thuiszorg."

Je kunt een beroep op Wouke en/of Dorien doen bij alle (vermoedens van) ongewenste omgangsvormen, dus ook als het gaat om handelingen die wettelijk niet strafbaar zijn. 

Bij Wouke en Dorien kun je je verhaal kwijt en ze hebben informatie over de stappen die je kunt zetten. Ze hebben zelf geen rol als bemiddelaar, maar ondersteunen je bij bijvoorbeeld het indienen van een klacht, het doen van aangifte of het vinden van professionele hulpverlening.

Vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht. Wat je vertelt, blijft dus tussen jullie. Alleen als jij daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, zullen ze informatie met anderen delen. Er is één uitzondering: wanneer er sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, kun je ook altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.